KONTAKT

G.punkt medical services, Halberstädter Straße 115a, 39112 Magdeburg

Telefon: +49 391 28038-0
Fax: +49 391 28038-22
E-Mail: info@gmatic.de
Internet: www.gmatic.de

Anfragen zu Entwicklungsprojekten können direkt gerichtet werden an: entwicklung@gmatic.de

Direkte Anfragen an das Sekretariat: sek@gmatic.de